خدمات

درباره‌ی گروه نقش سبز

گروه علمی آموزشی نقش سبز در تابستان 94 باهدف آموزش زندگی سبز و مبانی حفظ محیط‌زیست با نگاه تخصصی مبتنی بر نیازهای حِرف گوناگون شروع به فعالیت نمود. رویکرد این گروه آگاهی سازی و ارائه راهکار برای مسائلی است که آثار مخرب زیست‌محیطی دارند. ترجمه صدها مقاله در حوزه‌های تخصصی حِرف ، ترجمه 2 عنوان کتاب ، ارائه 7 مقاله در حوزه محیط‌زیست ، طراحی محتوای چندرسانه‌ای برای آموزش کودکان، ارائه روش ابداعی IDMD  در تغییر رفتار اشخاص و سازمان‌ها و همکاری با سازمان صداوسیما به‌منظور طراحی 3 عنوان برنامه در حوزه آموزش محیط زیست بخشی از فعالیت‌های دو سال پیش روی این مجموعه علمی است. هسته مرکزی این مجموعه ( که البته به فراخور پروژه‌های متفاوت با افراد خارج از مجموعه همکاری‌های علمی شکل داده‌ است) از جوانان محقق و دانشجویان دکتری رشته محیط‌زیست و رشته‌های مرتبط تشکیل‌شده است.

پروژه های انجام شده و در دست انجام

  • طراحی پلت فرم تغییر رفتار IDMD به منظور ایجاد تغییر در شاخص های فرهنگی  برای وزارت ارشاد اسلامی.(انجام شد)
  • برگزاری دوره آموزش برای کارکنان ، ناظران و فعالین چاپخانه ها به منظور کاهش آثار مخرب زیست محیطی فرایند چاپ. (در دست انجام شد)
  • انجام پژوهش کاربردی رویکرد توسعه پایدار اسلامی برای آستان قدس رضوی. (انجام شد)
  • انجام پژوهش کاربردی برای دانشگاه جامع دفاع عالی در حوزه آب و امنیت. (انجام شد)
  • مشارکت در تولید محتوای چند برنامه زنده تلویزیونی در حوزه محیط زیست. (انجام شد)
  • طراحی و ساخت دستگاه انفرادی تصفیه آب. (در دست انجام شد)
  • طراحی و ساخت مدل واقعیت مجازی برای آموزش محیط زیست. (در دست انجام شد)
  • طراحی و ساخت سیستم جایگزین دستشویی های سنتی. (در دست انجام شد)
  • انجام ده ها عنوان پژوهش کاربردی دانشگاهی. (انجام شد)

 

نیروی انسانی

نام رشته تحصیلی تخصص
محمدصادق میرزایی محیط‌زیست تغییر رفتار و آموزش
ناصر حیدری منابع آب آسیب شناسی و ارزیابی ریسک
سحر میرزایی قانون گذاری و برنامه‌ریزی شهری مدل‌سازی و تدوین استراتژی
امیر خرمشاهی مدیریت رسانه تهیه کنندگی برنامه های تلویزیونی
مهناز رادمان کارگردانی تلویزیون کارگردانی تلویزیونی و هنری
سعید هادی پور
گردشگری و رسانه گردشگری سبز
کامیاب کاویانی چاپ فرایند و بهینه سازی
سعید نیکدوست فلسفه علم فلسفه ذهن و اطلاعات