گروه نقش سبز

گروه علمی آموزشی نقش سبز در تابستان 94 باهدف آموزش زندگی سبز و مبانی حفظ محیط‌زیست با نگاه تخصصی مبتنی بر نیازهای حِرَف گوناگون شروع به فعالیت نمود. رویکرد این گروه آگاهی سازی و ارائه راهکار برای مسائلی است که آثار مخرب زیست‌محیطی دارند. ترجمه صدها مقاله در حوزه‌های تخصصی حِرف ، ترجمه 2 عنوان کتاب ، ارائه 7 مقاله در حوزه محیط‌زیست ، طراحی محتوای چندرسانه‌ای برای آموزش کودکان، ارائه روش ابداعی IDMD  در تغییر رفتار اشخاص و سازمان‌ها و همکاری با سازمان صداوسیما به‌منظور طراحی 3 عنوان برنامه در حوزه آموزش محیط زیست بخشی از فعالیت‌های دو سال پیش روی این مجموعه علمی است. هسته مرکزی این مجموعه ( که البته به فراخور پروژه‌های متفاوت با افراد خارج از مجموعه همکاری‌های علمی شکل داده‌ است) از جوانان محقق و دانشجویان دکتری رشته محیط‌زیست و رشته‌های مرتبط تشکیل‌شده است.