خصوصیات یک انسان عقلانی

(گزاره هایی از دکتر محمود سریع القلم)

 

یک انسان عقلانی باید …

۱ . در روز حداقل یک بار بگوید ” من نمی دانم ” .
۲ . کمتر از کسی تقاضایی داشته باشد و عمدتا به همت، فکر، برنامه ریزی و زحمات خود اتکا کند .
۳ . در موضوعاتی که اطلاعات کلی دارد، اظهار نظر نکند .
۴ . دغدغه کانونی زندگی او، بهترین عملکرد در حرفه اش باشد .
۵ . به استقبال کسی برود که با او تفاوت یا حتی تضاد فکری دارد .
۶ . بدون اجازه قبلی از کسی، سخن او را به شخص دیگری بازگو نکند .
۷ . زباله را به خیابان و از اتومبیل به بیرون پرت نکند .
۸ .  با رعایت حروف اضافه و با نهایت دقت نقل قول کند.
۹ . دائما در حال تغییر و بهتر شدن باشد، به طوری که اطرافیان تغییر را حس کنند .
۱۱ . از اینکه دیگران را به خود و افکار خود دعوت کند، چه مستقیم چه غیرمستقیم پرهیز کند .
۱۱ . برای محیط جنگل که به مه، نم نم باران و رنگ های زنده طبیعت آمیخته شده، وقت بگذارد .
۱۲ . این ظرفیت را در خود ایجاد کند که واکنش به دیگران را حتی تا پنج سال به تأخیر اندازد .
۱۳ . حدود 10 درصد از وقت، انرژی و تخصص خود را رایگان صرف جامعه کند .
۱۴ . در حرفه ای که تخصص ندارد، مسئولیت نپذیرد .
۱۵ . خوشبختی را با راحتی و مصرف گرایی مساوی نداند .
۱۶ . هر دو سال یک بار، با ارزیابی کار ها و رفتارهای خود به اشتباهات گذشته پی برده و خود را اصلاح کند .
۱۷ .با عبارت من اشتباه کردم به صلح دائمی برسد .
۱۸ .حریم شهروندان را رعایت کند: در نظم صفوف، خود پرداز بانک، پارک کردن، نزاکت عمومی، عابر پیاده، صحبت آرام .
۱۹ .آنقدر برای قوای فکری و روحی خود وقت گذاشته باشد تا نیاز به تایید و تمجید دیگران در خود را دریک دوره پنج ساله به صفر برساند ..
۲.۱ از رفتن به تئاتر به عنوان منبعی برای رشد و شکوفایی خود استفاده کند چون تئا تر قدرتمند ترین نمایش توانایی های انسان هاست .
۲۱ .در هر نوع تصمیم گیری از خرید دمپایی تا مسائل جدی حرفه ای، راه های مختلف را مکتوب کند، مطالعه کند، مشورت کند و با دقت 90 درصدی به نتیجه برسد .
۲۲ .با عمل خود به دیگران نشان دهد که تفاوت میان هشت و هشت و یک دقیقه را می داند .
۲۳ .در روز حداقل از پنج نفر قدردانی کند: به خاطر نزاکت، اخلاق، دانش و خلاقیت آنها .
۲۴ .قبل از قضاوت کردن در مورد فردی، حداقل 10 ساعت با او تعامل فکری رودررو برقرار کند تا با جهان او آشنا شود .
۲۵ ..ناراحت شدن از توانایی ها، ظرفیت ها و برتری های دیگران را در خود به تعطیلی بکشاند .
۲۶ .اجازه دهد افراد، سخن خود را تمام کنند .
۲۷ .به موسیقی به عنوان یک منبع تمرکز، آرامش و خوداکتشافی نگاه کند .
۲۸ .حداقل 20درصد وقت خود را صرف توسعه فردی، فکری، اخلاقی و مدنی کند .
۲۹ .در صحبت کردن، یک سوم سؤال کند و دوسوم قضاوت. بعد از پنج سال، پنج ششم سوال و یک ششم قضاوت .
۳۱ .حداقل یک ساعت در روز مطالعه کند .

نویسنده مطلب: محمد صادق میرزایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *