خوردن مواد غذایی پیچیده شده در روزنامه ها می تواند باعث سرطان شود!

Eating food wrapped in newspapers can cause cancer!

Do you often eat foods wrapped in paper? Here’s how it destroys you health interfering with digestion and reproduction

Shraddha Rupavate   | Updated: April 3, 2015

Tags: Food  Diseases & Conditions  Packaging  World Health Day  

خوردن مواد غذایی پیچیده شده در روزنامه ها می تواند باعث سرطان شود!

آیا شما اغلب غذاهای پیچیده شده در کاغذ می خورید؟ در اینجا به چگونگی تاثیر منفی بر سلامت شما از طریق تداخل بر عملکرد گوارش و تولید مثل می پردازیم.

برچسب ها: بیماری های غذایی و شرایط بسته بندی، روز جهانی بهداشت

Have you ever eaten bhel or roadside chat from a hawker who serves it in cones made of newspapers?

Do you often go the supermarket and buy foods packed in cardboard boxes?

Have you used newspaper to soak oil from the fried foods you cook at your home?

آیا تا به حال غذا از دست فروشندگان کنار خیابانی که درون روزنامه های مخروطی شده سرو می شود خورده اید؟

آیا شما اغلب به سوپر مارکت می روید و مواد غذایی بسته بندی شده در جعبه مقوا می خرید؟

آیا شما در خانه روغن غذای های سرخ شده را بوسیله روزنامه می گیرید؟

Well, you might be putting yourselves at a greater health risk than you probably know.

Newspapers are printed all over with ink that is dissolved on it with the help of chemical solvents. Studies have shown that printing ink from newspapers can easily get leached into foods wrapped or served in them and pose a health risk. The solvent used to dissolve ink on the paper can be potentially carcinogenic.

خب، ممکن است شما خودتان را در معرض خطر سلامتی قرار بدهید که شاید می دانید. همه روزنامه های بوسیله مرکب ها چاپ شده اند و به کمک حلال های شیمیایی به صورت محلول در می آیند. مطالعات نشان داده اند که مرکب چاپ روزنامه به راحتی می تواند بوسیله غذایی که درون آن پیچیده شده یا سرو می شود سلامتی را در معرض خطر قرار دهد. حلال های استفاده شده برای حل کردن مرکب می تواند به تنهایی و بالقوه عامل سرطان باشد.

Also, newspapers and cardboard boxes used for pacakaged foods are made of recycled paper that may be contaminated with harmful chemicals like diisobutyl phthalate and di-n-butyl phthalate which can cause digestive problems and also lead to severe toxicity.

همچنین، روزنامه و جعبه های مقوایی استفاده شده در بسته بندی مواد غذایی از کاغذ های بازیافتی ساخته شده اند با مواد شیمیایی خطرناک مانند [Diisobutyl Phthalate (DIBP)] دی ایزو بوتیل فتالات (یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۳۰۲۶ است. شکل ظاهری این ترکیب، مایع روغنی بی‌رنگ است. دی‌بوتیل فتالات به عنوان یک افزودنی به چسب و یا جوهر برای چاپ استفاده می شود. این ترکیب محلول در حلال های آلی مثل الکل، اتر و بنزن است.) که ممکن آلوده شده باشد و می تواند باعث مشکلات گوارشی و همچنین به مسمومیت شدید منجر شود.

food-wrapped-in-newspaper

Recycled paper also has printing ink residues trapped from previous prints. These trapped residues have found to contain hormone disruptors like benzophenones and mineral oils. They can interfere with reproductive cycle, especially in women.

کاغذ های بازیافتی همچنین شامل مرکب های چاپ قبلی نیز هست. این باقیمانده شامل هورمون هایی مانند بنزوفنون و روغن های معدنی می باشد. آنها می توانند با چرخه تولید مثل مداخله کنند؛ به ویژه در زنان.

One good example demonstrating the ill-effects of paper as the packaging material is the case of 2010, when a cereal company had to recall an entire batch of boxes coated with paper lining. The material had an increased level of methylnaphthalene which leached into the cereal and consumers reported digestive problems after eating the contaminated cereal.

یکی از نمونه های خوب نشان دادن اثرات بد استفاده از کاغذ به عنوان مواد بسته بندی در سال ۲۰۱۰، هنگامی که یک شرکت غلات دسته ای استفاده نشده از جعبه های پوشش داده شده با کاغذ را مورد استفاده قرارداد، سطح متیلن فتالین مواد غلات افزایش یافته بود و مصرف کنندگان  پس از خوردن غلات آلوده مشکلات گوارشی گزارش شده است.

References:

Our Food: Packaging and Public Health. (www.ncbi.nlm.nih.gov)

لینک مطلب:‌کلیک کنید

نویسنده مطلب: kamyab.kaviani

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *