خصوصیات یک انسان عقلانی

(گزاره هایی از دکتر محمود سریع القلم)   یک انسان عقلانی باید … ۱ . در روز حداقل یک بار بگوید ” من نمی دانم ” . ۲ . کمتر از کسی تقاضایی داشته باشد و عمدتا به همت، فکر، برنامه ریزی و زحمات خود اتکا کند . ۳ . در موضوعاتی که اطلاعات کلی […]

خصوصیات یک انسان مدنی

(گزاره هایی از دکتر محمود سریع القلم) یک انسان مدنی باید … ۱.به شهروندان عادی بیشتر احترام بگذارد تا کسانی که پست و مقام دارند؛ ۲. بتواند سی صفحه در مورد خود، روحیات و افکار خود بدون حتی یک جمله تکراری بنویسد؛ ۳. برای خود به وسعت جهان، احترام قائل باشد؛ ۴. در روز حداقل […]

31 راه برای کاهش دور ریز غذا

باورتان می شود که غذایی که هر ساله در دنیا دور ریخته می شود برای زندگی یک میلیارد نفر کافی است؟ باور کنید همینطور است.امریکایی ها به نظر می رسد که به همان اندازه که غذا مصرف می کنند، به همان اندازه هم دور ریز غذا دارند. سالیانه مبالغ بسیار هنگفتی از این طریق به […]

23 دلیل که باید استفاده از کیسه های پلاستیکی منع شود

نویسنده: محمد صادق میرزایی کیسه های پلاستیکی در همه جای کره زمین دیده می شوند. در زمان خرید مواد غذایی و مایهتاج ، به دلیل سهولت از کیسه های پلاستیکی استفاده می شود. در واقع کیسه های پلاستیکی بخشی از زندگی نوین ما هستند. اما راحتی در استفاده از کیسه های پلاستیکی به بهای  تحمیل […]